Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2013

choroba-wieku

May 01 2013

choroba-wieku
Nieważne co mówią inni. Nieważne co myślą ludzie dookoła, którzy każdego dnia biorą udział w popularnym "wyścigu szczurów". Ważne jest to, co oni sami myślą o tym co ich łączy. A najważniejsze - by nie zapomnieli o tym, że kochają siebie wzajemnie, a wtedy ich związek nie zostanie narażony na żadne wątpliwości.

April 18 2013

choroba-wieku
0857 4f49 500
Reposted byEviiil Eviiil

April 17 2013

choroba-wieku
Play fullscreen
Najcudowniejsza. Najsmutniejsza. Najprawdziwsza. Uwielbiam.
Reposted fromnivea nivea viaxsylwiawiktoriaa xsylwiawiktoriaa
choroba-wieku
choroba-wieku
7506 a0e3
Lubię twoje włosy, trampki, cienkie papierosy...
Reposted bybluemonkeyhalyscircusgoldenboybradypusxsylwiawiktoriaasummerloveohhhfuckittwruchujednostajniepopierdolonymnastkaainsanedreamermonimichReisagainstcoffeeandunicornsblondisplitbrainsiriusminervavestigecygi-chansleeplessdiaryweirdosityAllieeSirenensangcookiedoo75

April 14 2013

choroba-wieku
Czcij i kochaj kobiety. Jeśli coś na tym świecie warte jest miłości, to z pewnością one. Znacznie lepiej niż mężczyźni znają się na ludzkich charakterach. Pamiętaj o tym i nigdy nie lekceważ kobiet.
Reposted byxsylwiawiktoriaa xsylwiawiktoriaa
choroba-wieku
4276 85c9 500
Jesteś moim...

Słońcem za dnia,
w nocy księżycem.

Śniegiem gdy nadejdzie zima,
jesiennym deszczem.

Ciepłem wiosennym,
szczęściem życiowym.
Reposted byniunielxsylwiawiktoriaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl